Krajská správa silnic Libereckého kraje

 
 
Krajská správa silnic Libereckého kraje
 
 

Projekt „ Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“

Projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“,  č. proj.  CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_002/0000002

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení návštěvnosti společného příhraničního regionu Frýdlantska a jižní částí Dolního Slezska prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů. Zvýšení návštěvnosti bude podpořeno prostřednictvím zkvalitnění dopravní (silniční) infrastruktury a zvýšením dostupnosti příhraničního regionu. Konkrétním výstupem projektu bude rekonstrukce pěti silnic ve Frýdlantském výběžku a tří silnic na polské straně regionu. Součástí projektu je i osazení informačního a navigačního systému k turistickým atraktivitám v lokalitě.

 

Projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora z EFRR bude poskytnuta ve výši 85% CZV , maximálně do výše 8 315 482,30 €. 

 

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice -Srbská - státní hranice


Rekonstrukce silnice III/2909 Raspenava – Krásný Les

 

Rekonstrukce silnice III/03511 Frýdlant – Kunratice – státní hranice

 

Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem – státní hranice

 

Rekonstrukce silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice

 

logo

 

 

© Krajská správa silnic Libereckého kraje 2008 All Right Reserved  |  Hlavní stránka  |  Napište nám  |  Mapa webu