Krajská správa silnic Libereckého kraje

 
 
Krajská správa silnic Libereckého kraje
 
 

Informace o GDPR

  Informace o zpracování osobních údajů

 

V tomto dokumentu jsou poskytnuty informace o zpracování osobních údajů naší organizací ve smyslu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 („GDPR“).

 

Správce osobních údajů:  Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

                                         České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

                                         kontaktní e-mail:

                                         telefon: 484 809 111 

                       kontaktní osoba: Ing. Jitka Bachtíková, vedoucí oddělení ekonomiky a PaM

                                                                  (pověřená osoba).          

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl zřízen.

 

Zpracovávané osobní údaje – odkazy na jednotlivé agendy:

- agenda majetkoprávní (výkupy, prodeje, věcná břemena…)

- agenda vyřizování písemné korespondence, telefonické a elektronické komunikace

- agenda zadávání a realizace veřejných zakázek

- agenda pojistných událostí

- agenda hlavní činnosti – korespondence při výstavbě a údržbě komunikací

 

Informace pro subjekty údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem KSSLK, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

 

Práva subjektu údajů: 

- právo na přístup k osobním údajům

- právo na opravu, resp. doplnění 

- právo na výmaz

- právo na omezení zpracování

- právo na přenositelnost údajů

- právo vznést námitku

- právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

 

Svá práva a požadavky uplatňujte formou zaslání poštou nebo prostřednictvím elektronické podatelny na adrese , případně prostřednictvím datové schránky: bdnkk7w.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz ).  


 

© Krajská správa silnic Libereckého kraje 2008 All Right Reserved  |  Hlavní stránka  |  Napište nám  |  Mapa webu